Personajes Principales Kojou Akatsuki Yukina Himeragi Asagi Aiba Motoki Yaze Nagisa Akatsuki Academia Saikai Natsuki Minamiya Rin Tsukishima Organización Rey León Sayaka Kirasaka Koyomi Shizuka Otros Rudolf Eustach Astarte Mogwai Avrora Florestina Dimitrie Vatler La Folia Rihavein Comunidad Entradas de Blog recientes Foro Terminología Vampiro Primogénito Homúnculo Objeto y Arma Reliquia Schneewalzer Personajes Personaje Masculino Personaje Femenino